Ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում


Ըստ «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 2-ի, 1-ին կետի ՝ ապրանքը կարող եք վերադարձնել առաքելուց 14 օրվա ընթացքում։
Գումարի հետ վերադարձը և հետվերադարձի քննությունը կարող է տևել մինչև 20(քսան) աշխատանքային օր։
Ապրանքները ետ են ընդունվում կամ փոխանակվում են համանման ապրանքով, եթե․

  • ապրանքը չի օգտագործվել, վնասված չէ և պահպանված են ապրանքի  սպառողական հատկանիշները, ինչպես նաև,  առկա են համապատասխան ՀԴՄ կտրոն կամ հարկային հաշիվ,
  • գնորդը փոխանակման կամ վերադարձման համար դիմել է 14 օրվա ընթացքում,
  • ապրանքի դիմաց քարտով վճարած լինելու դեպքում ապրանքի վերադարձի հետ ներկայացվել է օգտագործված քարտի հաշվի քաղվածքը։

Եթե Ձեր ապրանքը չի համապատասխանում տան չափսերին կամ խնդիր է եղել որևէ ապրանքի հետ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ և ներկայացրնել վերադարձի պատճառը։ Դա մեզ կօգնի բարելավել մեր սպասարկումը։ Կապվել կարող եք զանգահարելով այն մասնաճյուղ, որտեղից գնում եք կատարել։

 

Վաճառք

klaikfurniture.am ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքի կանոնները
klaikfurniture.am ինտերնետ-խանութում ապրանքների վաճառքը կարգավորվում է հետևյալ օրենսդրական ակտերով.
Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք.
Հայաստանի Հանրապետության օրենքն առևտրի և ծառայությունների մասին
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» առ 20 հուլիսի 2001 թ.
Կայքում տեղակայված ապրանքները նախատեսված են անձնական սպառման համար:
Պատվերը ձևակերպվում է klaikfurniture.am ինտերնետ կայքի միջոցով :
Սպառողն իրավունք ունի վճարել ապրանքի համար անկանխիկ եղանակով:
Ոչ կանխիկ վճարումը կարող է կատարվել բանկային փոխանցմամբ` klaikfurniture.am կայքում նշված «Առաքում և Վճարում» բաժնում սահմանված կարգով: Վաճառողի հաշվին գումար փոխանցելու ծախսերը կրում է Գնորդը:
Ապրանքներից Սպառողի հրաժարվելու դեպքում Սպառողը կարող է բողոքարկել և հետ պահանջել գումարը: Սպառողի բողոքը կբավարարվի միայն այն դեպքերում երբ՝ ապրանքը չի համապատասխանում նկարագրությանը, երբ կապացուցվի, որ ապրանքը Սպառողին է հասել ոչ պատշաճ վիճակում, երբ առաքման ժամանակը լրացել է, բայց ապրանքը դեռ չի հասել Սպառողին։ Գումարի հետ վերադարձը և հետվերադարձի քննությունը կարող է տևել մինչև 20(քսան) աշխատանքային օր։
Ապրանքների արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման կանոնները նշված են Ապրանքների պիտակների վրա կամ շահագործման հրահանգներում:
Կատարվում է որակյալ ապրանքների փոխանակում և վերադարձ, եթե նշված արտադրանքը չի եղել օգտագործման մեջ, պահպանվում է ներկայացված ապրանքի տեսքը, սպառողական հատկությունները, կնիքները, գործարանային պիտակները, սպառողին տրված դրամական միջոցների ստացումը, որը տրվել է klaikfurniture.am ինտերնետ խանութում վաճառված ապրանքների հետ միասին: Գնորդը իրավունք չունի մերժել որակյալ ապրանքները, որոնք ունեն անհատապես սահմանված հատկություններ, եթե նշված ապրանքները կարող են օգտագործվել բացառապես այն գնորդի կողմից, որը գնում է այն: