Հավաքում և առաքում

Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery Assembly and delivery

Կահույքի հավաքում

Հավաքումն իրականացվում է ինչպես գնորդի տարածքում, այնպես էլ մեր պահեստներում` կախված կահույքի տիպից: Ամբողջ հավաքումն իրականացվում է անվճար: Հաճախորդը կարող է հրաժարվել հավաքումից. այս պարագայում կահույքի ստացման պահին անհրաժեշտ է ստուգել կահույքի բոլոր տարրերի առկայությունը մեր ներկայացուցչի ներկայությամբ: Եթե ստուգման պահին վերհանվում է ինչ-որ թերություն, ապա մենք կփոխարինենք վնասված էլեմենտներն ամենակարճ ժամկետներում: Անհրաժեշտ է սակայն հիշել, որ կահույքի ինքնուրույն հավաքման ժամանակ առաջացող թերությունները և վնասվածքները ենթակա չեն փոխարինման մեր կողմից երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում: 

Առաքման ժամկետները և պայմանները

  • Մենք առաքում ենք կահույքը ՀՀ ողջ տարածքում 1-3 օրվա ընթացքում: Երևան քաղաքի ամբողջ տարածքում կահույքի առաքումն իրականացվում է անվճար: Իսկ Երևանից դուրս կահույքն առաքվում է լրացուցիչ վճարով: Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ինքնուրույն տանել ձեր նախընտրած կահույքը մեր պահեստից: 
  • Առաքման ժամկետները կարող եք ճշտել վաճառող-խորհրդատուից՝ վաճառքի ձևակերպման ժամանակ: Սովորաբար կահույքն առաքվում է գնում իրականացնելու պահից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
  • Եթե դուք բնակվում եք բազմաբնակարան շենքում, որն ունի շատ հարկեր, մեր առաքիչները կբարձրացնեն կահույքը ձեր հարկ բացարձակ անվճար, այն պարագայում, երբ կան անհրաժեշտ պայմաններ ապրանքի անվնաս անցանելիության համար: 
  • Եթե ձեր գնած կահույքը մեծ է չափերով, իսկ ձեր շենքի մուտքը կամ միջանցքը նեղ են և/կամ կահույքը դժվար կլինի անցկացնել միջսենյակային դռներով ու առկա է կահույքին մեխանիկական վնասվածք պատճառելու վտանգ, ապա այդ պարագայում կահույքն առաքվում է բացառապես գնորդի համաձայնությամբ և նրա կամ նրա ներկայացուցչի պատասխանատվության ներքո: